<BGSOUND SRC="muziek/guus.mp3">

Verschijnselen


Mensen met borderline hebben minstens 5 van de volgende verschijnselen.

  • Ze proberen krampachtig te voorkomen dat iemand ze in de steek laat. En alleen maar denken dat ze in de steek gelaten worden, is al genoeg om krampachtig te proberen dat te voorkomen.
  • Ze hebben intense relaties met anderen, maar die zijn ook heel instabiel. Ze denken heel zwart-wit over hun relaties: of iemand is geweldig of hij is waardeloos.
  • Ze hebben steeds een ander beeld of gevoel van zichzelf. Dat wisselt sterk.
  • Ze zijn impulsief. Dat heeft negatieve gevolgen voor henzelf op minstens twee gebieden: geldverspilling, veel wisselende seksuele contacten, misbruik van alcohol en drugs, roekeloos rijden, vreetbuien.
  • Ze doen pogingen tot zelfdoding, dreigen daarmee, of verwonden zichzelf.
  • Ze hebben sterk wisselende stemmingen als reactie op gebeurtenissen. Dit geeft periodes van grote somberheid, prikkelbaarheid of angst. Dit duurt meestal enkele uren, en bijna nooit langer dan een paar dagen.
  • Ze hebben een blijvend gevoel van leegte.
  • Ze hebben last van intense woede, die niet past in de situatie en de situatie ook niet oplost. Of ze hebben moeite hun boosheid te beheersen. Ze hebben dan ook driftbuien, blijvende woede, of hebben geregeld vechtpartijen.
  • Ze hebben paranoÔde ideeŽn. Dit is het idee achtervolgd of bedreigd te worden. Die ideeŽn komen in stress-situaties. De ideeŽn gaan ook weer voorbij. Of ze dissociŽren ernstig. Dan hebben ze het gevoel er niet meer bij te zijn en als het ware weg te raken. Soms weten ze dan niet meer precies wat er gebeurd is.