*Het Dok:


Lemmer vormt de verbinding tussen het Friese merengebied en het IJsselmeer.
Dwars door het dorp loopt vaarwater 't Dok.
Het voormalig vissersdorp Lemmer is de afgelopen decennia uitgegroeid tot
een vakantieoord met allure,en heeft een zandstrand direct aan het IJsselmeer.
Lemmer heeft een aantal prachtige monumentale gebouwen,
zoals de Lemster Sluis uit 1888 en de Nederlands Hervormde Kerk uit 1717.

*Hervormde kerk:


Den 5 May 1716 heeft Nanne Aenes holt kooper in de Lemmer van deese
kerk en Tooren de eerste steen gelegt.
Al die hier komt en siet dit schoon gebouw eens aen,
Wilt hier niet Buiten blieven Stae(n).
Maer hoort met vlijt datter wort geseit
Op dat door GOODES Geest en woort de Eerste Steen ook wort geleit
In U en Mij ook Altesaem Ick sluit hier mee in Goodes Naem

*ir.D.F.Woudagemaal:


Reus van stoom - een technisch monument
Terzijde van de prov. weg N 356, van Lemmer naar Bolsward, ligt vlak
buiten Lemmer een monument van de waterbeheersingstechniek. Al sinds 1920
levert het een belangrijke bijdrage om te voorkomen dat het Friese land bij
hevige regenval overstroomt. In het winterhalfjaar komt het enkele malen in
werking om in enkele dagen een geweldige hoeveelheid overtollig water uit de
Friese boezem naar het IJsselmeer te pompen. De pompcapaciteit is
ongeveer 4 miljoen liter water per minuut, ofwel in twee etmalen de hele
inhoud van het Sneeker meer.
Dit gemaal is genoemd naar Ir. D.F. Wouda, die als hoofdingenieur van de
Provinciale Waterstaat, samen met Ir. Dijxhoorn verantwoordelijk was voor
ontwerp en uitvoering.In 1998 is het ir.D.F.woudagemaal door de UNESCO geplaatst
op de Werelderfgoedlijst. Op deze lijst staan monumenten met zo'n uitzonderlijke
waarde dat ze worden gerekend tot het collectieve erfgoed van de mensheid.